Wat is osteopathie?


“Daar waar de weefsels goed beweeglijk zijn, krijgt ziekte geen kans”

Een citaat van Dr. A.T. Still (1829-1917), grondlegger van de osteopathie. Hij combineerde zijn medische kennis met eigen, nieuwe inzichten. Hij stelde vast dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweging behoren te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hij introduceerde een geneeskunde die niet symptoomgericht was, maar op zoek ging naar de primaire oorzaak van de klachten.

Hij ontwikkelde een manier om met zijn handen weefsels met verminderde beweeglijkheid in het lichaam te kunnen opsporen. Met speciale handgrepen herstelde hij dit bewegingsverlies, om zo een positief effect op het lichaam uit te oefenen. Deze behandelwijze was toen al en is nu nog steeds revolutionair omdat het lichaam wordt aangezet om op eigen kracht verder te herstellen. Dit gebeurt op ogenschijnlijk eenvoudige en subtiele wijze.

De laatste decennia wordt osteopathie ook in Nederland steeds meer bekend. De osteopaat kijkt naar de mens als totaliteit, in al zijn/haar aspecten. De osteopaat zoekt naar bewegingsverliezen van het bewegingsapparaat, de organen en het zenuwstelsel. Het doel van de osteopathie is het opsporen en behandelen van bewegingsverliezen die het lichaam uit balans brengen en het zelf genezend vermogen beperken.

De osteopathie streeft naar het bereiken van een zo optimaal mogelijk individueel functioneren met zo min mogelijk klachten. Jarenlange ervaring, professioneel handelen, vakkennis en indien nodig samenwerking met andere disciplines worden ingezet om dit doel samen met u te bereiken. Osteopathie is geen vervanging van de huisarts of specialist. Osteopathie en de reguliere geneeskunde vullen elkaar aan. Mocht blijken dat uw klachten verder medisch onderzocht moeten worden dan krijgt u het advies uw huisarts of specialist te consulteren.


“Osteopathie is een filosofie, een wetenschap en een kunst”

Een van de basisprincipes van de osteopatische filosofie is de relatie tussen structuur en functie in het levend organisme. Functieverandering leidt tot structuurverandering en omgekeerd. Bewegingsverlies leidt tot functieverlies en daarmee tot structurele veranderingen van lichaamsweefsel. De osteopatische filosofie gaat ervan uit dat het menselijk lichaam een eenheid is bestaand uit verschillende systemen die elkaar onderling beïnvloeden. Een gezond menselijk lichaam heeft een natuurlijk vermogen om storingen te corrigeren en moet in staat zijn om zich aan te passen aan verschillende omstandigheden. Bepaalde gebeurtenissen, zoals ziektes, operaties, stress, of trauma’s, kunnen een verstorend effect op het lichaam hebben, waardoor het zelfherstellend vermogen verstoord kan raken.

De werkzaamheid van osteopathie blijkt niet alleen uit talloze voorbeelden uit mijn eigen praktijk en die van collega’s, maar blijkt ook uit diverse wetenschappelijke studies. Er zijn in binnen- en buitenland veel studies verricht naar de effectiviteit en veiligheid van osteopatische behandelingen. Als u op de knop "links" klikt vindt u een overzicht van enkele recente studies.

Osteopathie is vergelijkbaar met een ambacht. De osteopaat onderzoekt en behandelt uitsluitend met zijn handen. Waar het om gaat is de kunst van het voelen, het bepalen van de kwaliteit van de verschillende lichaamsweefsels gekoppeld aan kennis en ervaring van wat normaal is en wat niet. De kunst is het toepassen van de osteopatische filosofie in de praktijk.
HOME WAT IS OSTEOPATHIE? WANNEER OSTEOPATHIE? KINDEREN PRAKTISCHE ZAKEN KENIA LINKS NIEUWS ROUTE en CONTACT