Links naar interessante informatie.

Nederlandse vereniging voor osteopathie.

Nederlands register voor osteopathie.

Divinity Foundation is een internationale humanitaire hulporganisatie gebaseerd op Osteopathische medische principes.

Still Kids is een organisatie die osteopathie bij kinderen in Nederland en BelgiŽ promoot.

Artikel door Marlies Renkens over Osteopathie in Kenia in het vakblad De Osteopaat.

Video van de behandeling van een baby door Marlies Renkens.

Video van de behandeling van een jongeman met een houding-probleem.

Video van de behandeling van een jongeman met een knie-probleem.

Video over Osteopathie in Kenia.

Folder over de behandeling van kinderen.


Wetenschappelijk onderzoek.

Een vergelijkend onderzoek tussen een osteopatische behandeling en een controlegroep bij baby's met een voorkeurshouding.
De kinderen waren tussen de 6 en de 12 weken oud en werden na een behandelperiode van 4 weken hertest. Osteopathie bleek een significante verbetering te bewerkstelligen van asymmetrie voor kinderen met een voorkeurshouding.
Philippi et al., 2004.

Een retrospectief onderzoek naar de veiligheid van osteopatische behandeling voor baby's en kinderen.
Er werd nagegaan of er meldingen waren van complicaties na een osteopathische behandeling. Binnen de groep van 502 kinderen werden geen complicaties als gevolg van de osteopathische behandeling gerapporteerd. De auteurs concluderen dat osteopathie een veilige behandel-methodiek lijkt op basis van de uitkomsten van het onderzoek.
Hayes en Bezilla, 2006.

Een onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie op obstipatieklachten bij kinderen met cerebrale parese.
Geconcludeerd werd dat osteopathie een significante verbetering geeft als alternatieve behandeling bij obstipatie.
Tarsuslu et al., 2009.


HOME WAT IS OSTEOPATHIE? WANNEER OSTEOPATHIE? KINDEREN PRAKTISCHE ZAKEN KENIA LINKS NIEUWS ROUTE en CONTACT