Osteopathie bij het kind


Het gehandicapte kind

Osteopathie kan een waardevolle aanvulling zijn binnen een multidisciplinaire aanpak van preventieve en curatieve zorg voor kinderen met een handicap. Dit geldt zowel voor lichamelijk als ook voor verstandelijk en meervoudig complex gehandicapte kinderen. Osteopathie  kan een toegevoegde  waarde hebben voor de verstandelijke, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind met een handicap en op die manier een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven. Bij de osteopathische behandeling wordt rekening gehouden met de medische voorgeschiedenis van het kind.

Kinderen met een handicap kunnen extra belast worden door complicaties aan inwendige organen. Zo hebben kinderen met het syndroom van Down 50% kans op een aangeboren hartafwijking. Ook hebben deze kinderen vaak last van chronische infecties ter hoogte van de bovenste luchtwegen, waardoor hun algehele lichamelijke conditie vaak verzwakt is. Zeker voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand is een optimale conditie van primair belang.

Optimaal functioneren van hart, bloedvaten en ademhalingsstelsel is mede afhankelijk van de beweeglijkheid van deze organen ten opzichte van omliggende weefsels zoals ribben, het borstbeen en het middenrif, evenals de besturing ervan door het zenuwstelsel vanuit de wervelkolom en de schedel. Een osteopaat is opgeleid om bewegingsverliezen binnen deze lichaamssystemen te behandelen afgestemd op de algemene belastbaarheid van het kind.

Uit onderzoek bij kinderen met een spastische cerebrale parese is gebleken dat osteopathie positief inwerkt op de motorische ontwikkeling, de darmfunctie, de slaap en de stemming van het kind. De osteopaat kan het centrale zenuwstelsel be´nvloeden via schedel, wervelkolom en heiligbeen. Bewegingsverliezen in deze weefsels veroorzaken extra prikkels die verwerkt moeten worden door het centrale zenuwstelsel. Behandeling ervan leidt tot een afname van storende prikkels, waardoor een betere balans in de prikkelverwerking mogelijk wordt. Op die manier kan positief ingewerkt worden op slaap, stemming en algemene ontwikkeling van het kind.

De indicatiegebieden voor osteopathie bij het kind met een beperking zijn uitgebreid. Er zijn al een aantal indicaties genoemd. Hier volgt een aanvulling op bovengenoemde indicaties:

-zuig- en slikproblemen
-reflux
-herstel na een operatie of trauma
-sensomotorische ontwikkelingsachterstand
-terugkerende ontstekingen zoals urineweg-, luchtweg- en oorontstekingen
-gedragsproblemen en concentratiestoornissen
-vermoeidheid
-verteringsproblemen, moeite met stoelgang
-pijnklachten
-gewrichtsklachten etc.

Een overzicht van de activiteiten van mijn praktijk op het gebied van gehandicapte kinderen vindt u in deze folder.


 

De pasgeborene
Peuters en kleuters
Opgroeiende kinderen van 5-12 jaar
Puberteit en jong adolescenten
Het gehandicapte kindBroer en zus Bas en Fenna zijn vanaf hun eerste levensjaren osteopathisch ondersteund in onze praktijk. Boven foto's uit de beginperiode, onder Fenna en Bas nu.


HOME WAT IS OSTEOPATHIE? WANNEER OSTEOPATHIE? KINDEREN PRAKTISCHE ZAKEN KENIA LINKS NIEUWS ROUTE en CONTACT